Så fungerar Klartänkt

Materialet är uppdelat i fyra olika kategorier. Kategorierna innehåller olika typer av övningar som kan kombineras utifrån behov och önskemål. Kategorierna heter Starta, Stärka, Utmana och Avsluta.

Starta

En kategori med korta, lekfulla övningar som med fördel används i början av ett scoutmöte eller en aktivitet för att deltagarna ska komma igång. Övningarna har lite olika inriktningar, exempelvis samarbetsförmåga, kreativt tänkande och koncentrationsförmåga.

Starta/Pausa

Korta övningar som passar bra att bryta in med när det behövs energipåfyllning eller rörelse.

Stärka

Kategorin Stärka är indelat i tre delar.

Stärka: Jag

Här ingår själv- och gruppstärkande övningar som syftar till att bygga upp scoutens självförtroende och förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Gruppen och den lilla patrullen stärks genom att våra likheter och olikheter lyfts synliggörs och reflekteras kring.

Stärka: Nykterhet

Övningarna i den här delen ger scouterna möjlighet att fundera på och formulera sina tankar kring nykterhet och olika val vi människor gör i livet. Syftet är att göra scouterna/deltagarna tryggare i sitt nyktra ställningstagande.

Stärka: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Den här delen handlar om att stärka scoutens egen NSF-identitet. Här finns möjlighet att fundera över vad det innebär att vara medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Innehållet fokuserar på NSF:s värdegrund och nykterhetslöftet. Övningar varvas med personliga texter där medlemmar delar med sig av sina egna tankar och reflektioner.

Utmana

En kategori med övningar där scouterna utmanar och ifrågasätter normer och föreställningar kring alkohol och tobak. Utifrån frågorna skapar scouterna sina egna svar och metoder för att välja nykterhet.

Avsluta

En kategori med övningar som kan användas för att avsluta en aktivitet eller ett scoutmöte. Övningarna inbjuder till olika former av utvärdering och eftertanke.

Kombinera

Övningarna kan användas separat men för att fylla ett helt scoutmöte (ca 1,5–2 timmar) används med fördel en serie övningar från de olika kategorierna.

Börja med en övning från Starta för att få igång gruppen utifrån olika fokusområden. Övningar från Stärka eller Utmana är oftast lite längre och kan användas som huvudaktivitet. En övning från Avsluta bidrar till eftertanke och kan användas för att sammanfatta och utvärdera aktiviteten.

 


Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå