5-15 min
3-30 pers
Lek
Rörelse
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Andra sidan upp

Scouterna ska genom samarbete lyckas vända på ett liggunderlag som de inte får kliva av under övningen.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att öva på att samarbeta under lekfulla former.
material:
Ett liggunderlag eller liknande där alla får platsMobil eller klocka för att mäta tid (valfritt)

 1. Tips

  Denna övning kan varieras på olika sätt så den passar din grupp bäst. Läs mer här för att få tips på utförande.

  Förklara reglerna nedan för scouterna:
  Leken går ut på att liggunderlaget ska vändas så att ovansidan till slut ligger vänd mot golvet. Detta ska göras utan att någon nuddar marken utanför liggunderlaget med någon kroppsdel. Om detta sker börjar patrullen om från början.
 2. Patrullen kan även testa att göra detta på tid och sedan försöka göra övningen igen och se om tiden förändras.
 3. Vill man öka svårighetsgraden kan leken ske under absolut tystnad. Storleken på liggunderlaget kan även varieras för olika svårighetsgrad samt för att reglera hur trångt deltagarna behöver stå.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå