30-60 min
3-30 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Scoutlag och löfte

Scouterna får fundera kring betydelsen av scoutlagen och Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds nyktra ställningstagande. Scouterna får sedan måla en bild på det bästa de vet eller upplevt i scouterna.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15
syfte:
Utforska NSF:s identitet och värdegrund
material:
Scoutlagen uppskriven eller utskriven så alla scouter kan se och läsaPapperFärgpennor

 1. Dela in scouterna i patruller om 3–5 personer.
 2. Berätta att alla scouter i världen har en scoutlag. Det är ingen riktig lag som man kan bli bestraffad för om man inte följer. Den är något som vi i scoutrörelsen tillsammans beslutat om att vi vill göra vårt bästa att följa.
 3. Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.

  2. En scout är ärlig och pålitlig.

  3. En scout är vänlig och hjälpsam.

  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.

  5. En scout möter svårigheter med gott humör.

  6. En scout lär känna och vårdar naturen.

  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

  Läs upp scoutlagen högt och ge patrullerna en stund att välja ut de tre viktigaste punkterna ur scoutlagen enligt dem.
 4. Fråga scouterna i helgrupp om det var lätt eller svårt att välja ut tre punkter. Jämför vilka punkter patrullerna valt ut.
 5. Sammanfatta för scouterna att scoutlagen handlar om att vara en schysst kompis och medmänniska som tar hand om vår natur. Att det är något som alla scouter försöker leva upp till för att bidra till en bättre värld.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

 1. Berätta att eftersom vi är medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund betyder det att vi, både barn och vuxna, har tagit ställning för att leva helnyktert så länge vi är medlemmar i NSF.
 2. Berätta att det finns flera olika anledningar till att inte använda alkohol och andra droger. Inom NSF vill vi skapa en nykter frizon för barn och unga. Genom att vi är nyktra förebilder visar vi att det går att välja bort alkohol.
 3. Be patrullerna diskutera vad det finns för positiva saker med att välja bort alkohol. Här kan du som ledare gärna kort berätta varför du inte dricker alkohol eller om något du upplever som positivt med att vara nykterist.

Uppgift

 1. Be scouterna fundera på det roligaste de vet med scouterna. Det kan vara en särskild upplevelse eller att få träffa alla sina kompisar på scoutmötet.
 2. Tips

  Det går även att använda andra kreativa metoder och material så som lera, återbruk eller naturföremål.

  Be scouterna rita denna upplevelse och sätt sedan upp alla bilder i scoutlokalen och avsluta med en liten konstutställning.
  Exempel: När jag får träffa alla mina kompisar i patrullen, när vi hade skattjakt, när jag får åka på läger, när vi byggde en stor gunga på hajken.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå