15-30 min
3-30 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Patrullblomman

Scouterna får hitta vilka gemensamma och unika styrkor som finns i patrullen och visa detta genom att rita patrullens egen blomma.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15
syfte:
Att lyfta fram både det gemensamma och unika som varje individ tillför patrullen
material:
Stora pappersark, ett per patrullTuschpennor i olika färger

 1. Dela in scouterna i patruller.
 2. Scouterna ska nu tillsammans i patrullen hitta tre gemensamma egenskaper, samt en unik egenskap med varje person i patrullen. Något som man kan göra eller bidra med. Exempel: Kan läsa karta, peppa patrullen, baka äppelkaka, sätta upp tält, är omtänksam.
 3. Tips

  Istället för att rita en blomma och skriva egenskaper på ett papper så kan scouterna hitta saker i omgivningen som symboliserar deras egenskaper och sedan arrangera sakerna som en blomma på marken, på en sten eller en stubbe.

  Nu ska varje patrull rita en blomma av stora cirklar. På cirkeln i mitten ska patrullen skriva de tre  saker som de gemensamt, i patrullen, kan eller bidrar med. Runt cirkeln ska de rita blommans kronblad, ett för varje person i gruppen och skriva en unik egenskap i varje blad.
 4. Samla gruppen när alla patruller är klara och låt varje patrull redovisa vilka egenskaper som står i deras blomma.
 5. Sammanfatta övningen genom att berätta hur bra det är att vi alla kan bidra med olika saker och att alla inte behöver kunna allt. Att patrullens samlade intressen och kunskaper gör att vi kan väldigt mycket tillsammans.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå