5-15 min
3-30 pers
Reflektion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Min känsla

Scouterna får känna efter vilken känsla de har i kroppen och får välja en bild som motsvarar deras känsla.
passar åldrarna
8-9 / 10-12
syfte:
Att öva på att känna efter hur det känns i kroppen och förmedla sin känsla med hjälp av en bild.
material:
17 bilder på känslor

Tips

Gör gärna övningen under flera möten så scouterna får öva på detta under en längre tid. Vill ni göra en enklare variant kan scouterna endast få välja mellan korten ”bra”, ”neutral känsla” eller ”dåligt”.

Aktiviteten genomförs vid avslutningsceremonin för att sammanfatta scoutmötet med en känsla som finns i kroppen. Ladda ner 17 bilder på känslor här.

  1. Ta hjälp av scouterna och sammanfatta tillsammans vad ni har gjort under mötet.
  2. Be scouterna blunda och i tysthet fundera en kort stund hur det känns i kroppen. Känner jag mig stolt, trött, glad, duktig eller ledsen? Eller något helt annat?
  3. Första gången ni gör övningen kan ni gå igenom och prata om de olika bilderna så att alla scouter förstår innebörden. Kanske finns det flera tolkningar av bilderna?
  4. Lägg ut bilderna på marken och be scouterna gå runt och individuellt välja en av bilderna som stämmer bäst överens med hur scouten känner sig genom att lägga en sten eller annan markering på den känsla som de valt.
  5. Samla sedan scouterna runt bilderna och lyft vilka känslor som vi har i gruppen idag utan att peka ut vem som valt vilken känsla.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå