60
50-70 pers.
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Alla barns rättigheter

Scouterna får sätta sig in i en förenklad form av FN:s barnkonvention och fundera på om någon rättighet är mer viktig än någon annan samt reflektera kring hur det kan vara att växa upp i ett annat land.
passar åldrarna
8-9 / 12-15
syfte:
Att få kännedom om Barnkonventionen och sina rättigheter som barn.
material:
”Barnens rättigheter” utskrivenTexten om Neama

 1. Barns rättigheter – i förenklad och förkortad form:

  Rätten att..
  1. gå i skola.
  2. äta dig mätt.
  3. tro på den religion du vill.
  4. tala ditt eget språk.
  5. söka skydd i ett annat land vid behov.
  6. demonstrera och uttrycka din åsikt offentligt.
  7. ha ett arbete med en lön du kan leva på.
  8. få vila, ha fritid och semester.
  9. inte bli olika eller illa behandlad på grund av kön, religion, ursprung, sexuell läggning, eller funktionsnedsättning.
  10. inte utsättas för tortyr.
  11. säga och tycka vad du vill.
  12. få rösta.
  13. ha tillgång till sjukvård.
  14. ha ett eget hem.
  15. lyssna på vilken musik du vill.
  16. ha på dig de kläder du vill.
  17. utbilda dig till det du vill.
  18. älska vem du vill.

  Berätta för scouterna om Barnkonventionen: Alla barn i världen har rätt att leka, rätt att gå i skolan, få hjälp om de blir sjuka och om det blir krig. Dessa rättigheter är nedskrivna av FN. Nästan alla världens länder har sagt att de ska följas. Ändå finns det många barn vars rättigheter inte respekteras. Barnets rättigheter kallas för FN:s Barnkonvention och består av 54 artiklar (avsnitt).
 2. Dela in scouterna i patruller om 3–4 personer. Dela ut lappen med barns rättigheter som finns att kopiera på nästa sida. Läs igenom rättigheterna så de blir tydliga och alla förstår.
 3. Naema

  ”Naema Damian bor i Kisarawe, några mil utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam. Där lever hon tillsammans med sin mamma Amina i ett litet rum. Vem hennes pappa är vet hon inte.

  Mamma Amina säljer hemgjort öl på en bar i samma hus som de bor i. Amina tycker inte om jobbet, men måste skaffa pengar till sig och Naema. Trots att Amina jobbar nästan hela dagarna har de sällan råd med frukost. När Amina har pengar får Naema 150 shilling (knappt en svensk krona) att handla middag för. Det räcker bara till den billigaste maten och de har aldrig råd med kött, fisk, kyckling eller ägg. Har Naemas mamma inga pengar så får de ingen mat den dagen.

  I sitt rum har de en fotogenlampa som ska ge dem ljus, men fotogenet är ofta slut. Då är det alldeles mörkt i rummet. Det är lite läskigt tycker Naema. Hon får ligga ensam i mörkret och lyssna på när mamman säljer öl till gubbarna i baren. När gubbarna har druckit så pratar de högt och är konstiga och otäcka. När Naema blir stor skulle hon vilja bli läkare eller lärare. För att bli det måste hon gå i skolan, men det har mamma Amina inga pengar till. Naema drömmer om att de en dag ska ha råd, så att hon får lära sig att läsa, räkna och skriva.”

  Läs upp texten om Naema. Den handlar om en flicka och hennes vardag i Tanzania.
 4. Prata med scouterna om berättelsen de nyss fick höra.
  » Vad handlade texten om?
  » Hur lever Naema?
  » Hur skiljer sig Naemas vardag från din?
 5. Låt patrullerna prata om frågorna nedan. Ställ en fråga i taget och be sedan patrullerna lyfta några saker de pratat om i helgrupp.
  » Vilka rättigheter uppfylls för Naema utifrån denna historia?
  » Vilka rättigheter uppfylls inte?
  » Naema får ofta gå hungrig, hur tror du att det skulle kännas om du inte fick äta när du var hungrig?
  » Naema tycker att det är otäckt när vuxna druckit alkohol, hur känner du när vuxna druckit alkohol?
 6. Låt patrullerna välja de 14 viktigaste rättigheterna enligt dem. Låt övningen ta ca 5 minuter.
 7. Jämför i helgrupp vilka rättigheter som inte fick vara med.Diskussionsfrågor:
  » Finns det rättigheter som var lättare att välja?
  » Hur tänkte ni när ni valde bort vissa rättigheter?
  » Var ni överens?
  » Försök beskriva hur det skulle kunna vara att leva i ett land som saknar de rättigheter ni tagit bort.
 8. Fråga scouterna: Naema drömmer om att få börja skolan, vad drömmer du om? Låt gärna scouterna rita och måla sin dröm och avsluta med att ha en liten utställning med allas drömmar.

Ladda ner:

Barns rättigheter i förenklad- och förkortad form

Naema


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå