5-15 min
6-30 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Prata på

Scouterna får öva på att ta ställning och berätta varför de tycker på ett visst sätt.
passar åldrarna
8-9 / 10-12
syfte:
Att öva på att våga prata och stärka självförtroendet.

 1. Dela in scouterna i två lika stora grupper. Be den ena gruppen ställa sig i en ring med sina ansikten utåt. Be den andra gruppen ställa sig i ytterringen mittemot med ansiktena mot scouterna i innerringen. Scouterna ska nu stå ansikte mot ansikte i ytter-och innerringen.
 2. Förklara för scouterna att du kommer ställa frågor som de ska svara på och förklara varför de tycker så för scouten som står mittemot. Sedan ska den andra scouten också svara på samma fråga.
 3. Be ytterringen flytta sig ett steg åt höger eller vänster så alla står mittemot en ny scout.
 4. Läs upp nästa fråga.
 5. Fortsätt gärna ett helt varv så alla i den yttre ringen fått prata med alla i inre ringen. Räcker inte frågorna i listan kan du börja om eller hitta på egna frågor.

Förslag på frågor:

 • Vilken maträtt du tycker bäst om och varför?
 • Vilket djur du tycker bäst om och varför?
 • Vilket tv-program du tycker bäst om och varför?
 • Vilken sport du tycker bäst om och varför?
 • Vilken färg du tycker bäst om och varför?
 • Vilken färg du tycker minst om och varför?
 • Vilken årstid du tycker bäst om och varför?
 • Vilken årstid du tycker minst om och varför?
 • Vad är roligast med att vara scout och varför?
 • Vilket skolämne du tycker bäst om och varför?
 • Vilken musik du tycker mest om och varför?
 • Vad gör dig riktigt glad och varför?
 • Vad gör dig riktigt arg och varför?
 • Vad gör dig ledsen och varför?

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå