15-30 min
3-30 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

En av tre

Scouterna får välja mellan tre olika alternativ och träna på att förklara och stå upp för sina val.
passar åldrarna
10-12 / 12-15
syfte:
Att träna på att känna efter vad som är viktigast för en själv samt förklara och stå uppför sina val inför någon annan.

 1. Berätta för scouterna att de nu ska välja ett av tre påståenden och försöka motivera för sina patrullkompisar varför de valt just det alternativet. Var tydlig med att det inte finns några rätta svar.
 2. Dela in scouterna i patruller.
 3. Läs upp ett påstående i taget av dem som finns nedan.
 4. Låt scouterna fundera på vilket av de tre alternativen de vill välja.
 5. Be var och en i patrullen berätta vad de valt och, om de vill, varför.
 6. När alla i patrullen fått berätta om sitt valda alternativ läses nästa påstående upp.
 7. Samla scouterna efter övningen och fråga hur det var att välja och förklara för de andra varför man valt som man gjort

Påståenden

Tips

Tänk på att hitta på jämbördiga alternativ om du gör egna påståenden.

Av dessa tre skulle jag helst: ………………., för att…

 • vandra i fjällen
 • cykla en långtur
 • simma i havet

Jag skulle vilja bli sedd som:

 • modig
 • påhittig
 • äventyrlig

Viktigast för mig är att ha:

 • vänskap
 • trygghet
 • ett bra självförtroende

Viktigast hos en vän är:

 • humor
 • ärlighet
 • givmildhet/generositet

Det bästa med scouterna är att:

 • få träffa nya kompisar
 • prova nya saker
 • få åka på läger

Svårast för mig är att:

 • säga förlåt
 • ge beröm
 • erkänna när jag haft fel

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå