60-90 min
2-20 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Förvandlingsmaskinen

Scouterna får fundera kring orättvisor i samhället och med kreativitet och lekfullhet vara med och skapa förändring.
passar åldrarna
8-9 / 10-12
syfte:
Att få sätta ord på sånt som man som barn upplever som jobbigt, dåligt eller orättvist i samhället och på ett kreativt sätt få vara med och skapa förändring med lekfulla lösningar.
material:
Påsar med pysselmaterial till varje patrull (förslag på innehåll: äggkartong, petflaska, toarulle, grillpinnar, garn, filttyg, aluminiumfolie, papperstallrik, skokartong).Verktyg och material som behövs till pysslet (exempelvis sax, lim, limpistol, tejp, häftapparat, färger, penslar)

 1. Dela in scouterna i patruller om 2–5 scouter och ge varje patrull en påse med pysselmaterial som du förberett.

  Tips

  Du som ledare kan också välja att rikta övningen mot ett specifikt tema eller samhällsproblem som du vill att barnen ska fundera kring.

 2. Berätta att de ska få uppfinna och skapa en maskin som förvandlar något dåligt till något bra.
 3. Låt patrullerna börja med att diskutera i 5 minuter om saker som de tycker är dåliga för samhället.
 4. Be varje patrull välja ut en sak som de vill förvandla till något bra.
 5. Berätta att de har 30 minuter på sig att skapa en förvandlingsmaskin. De måste använda sig av allt som finns i pysselpåsen och de ska kunna berätta hur förvandlingen i maskinen går till.
 6. Låt patrullerna, när de 30 minuterna har gått, visa och berätta om sina förvandlingsmaskiner för varandra.
 7. Be scouterna sätta sig i helgrupp och fundera och diskutera nedanstående frågor tillsammans.
  • Hur gick det att tillsammans komma på något att förvandla? Var det lätt eller svårt att komma överens?
  • Finns det problem eller orättvisor i din vardag där du skulle kunna ta hjälp av en förvandlingsmaskin? Hur skulle du kunna göra det i så fall?
  • Känner du att du kan påverka och förändra saker i din vardag som du inte är nöjd med? Om ja; på vilket sätt kan du påverka och förändra? Om nej; varför inte?

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå