30 min
3-30 pers
Rörelse
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Jag som nykter förebild

Scouterna får fundera kring sitt eget nyktra ställningstagande och gestalta det i bilder utifrån fyra olika teman. Därefter får de dela med sig till varandra och inspireras.
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att få fundera över sitt nyktra ställningstagande och inspireras av andra.
material:
A4-papperTuschpennor/kritor

 1. Berätta för scouterna att de i den här övningen ska få fundera kring sitt eget nyktra ställningstagande och inspirera andra genom det.
 2. Be scouterna fundera några minuter, var och en för sig, över varför de valt att inte dricka alkohol eller använda andra droger.
 3. Ge scouterna varsitt A4-papper och be dem dela in pappret i fyra lika stora rutor.
 4. Förklara för scouterna att de ska få fyra teman, som var och ett ska gestaltas genom en bild eller symbol i varsin ruta. Det är också okej att skriva enstaka ord till bilderna.
 5. Ge scouterna följande fyra teman (som har sin utgångspunkt i det nyktra ställningstagandet):
  • favoritdryck
  • en förebild
  • en utmaning
  • min drivkraft
 6. Presentera gärna dig själv som exempel på blädderblock, eller annat som syns tydligt.
 7. Ge scouterna en stund att fundera kring frågorna och göra sina bilder.
 8. Låt scouterna mingla runt i rummet och berätta om sina bilder för varandra. Är det en liten grupp kan ni istället låta en i taget visa upp sina bilder.

 

Låt gruppen diskutera utifrån följande frågeställningar:

 

 • Hur känns det att prata om personlig nykterhet? Lätt? Svårt?
 • Var det någon av sakerna som var svårare att komma på? I så fall varför?
 • Vilka utmaningar har ni hittat och hur kan ni stötta varandra gällande dem?
 • Vad är det som gör att du valt just den förebilden du har? Ser ni några likheter mellan gruppens förebilder?
 • Ser du dig själv som en nykter förebild? Varför? Varför inte?

 


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå