5-30 min
3-30 pers
Reflektion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Handen

Scouterna får besvara fem frågor om hur aktiviteten varit. En fråga för varje finger på en hand.
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att öva på att utvärdera en aktivitet och sin egen upplevelse av den.
material:
Papper till varje deltagare Penna till varje deltagare

  1. Berätta för scouterna att de ska få fundera kring sin upplevelse av dagens aktivitet samt presentera övningen ”handen”. Rita gärna upp en hand på ett stort papper där alla frågorna står vid varje finger.
  2. Ge scouterna 5–10 minuter på sig att hitta sina egna svar till frågorna.
  3. Låt scouterna rita av sina egna händer på ett papper och skriva svaren på frågorna i varje finger.
  4. Samla scouterna i en ring och ta en runda där scouterna får berätta om sina svar. För en kortare variant kan scouterna få välja en sak att berätta.

De fem fingrarna är:

tummen – något bra

pekfingret – något jag vill uppmärksamma som känns viktigt för mig

långfingret – något mindre bra

ringfingret – något jag tar med mig eller lovar att jag ska följa upp

lillfingret – det lilla extra


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå