Klartänkt.nu är lekfulla övningar som får oss att tänka på hur & varför.

Materialet Klartänkt är framtaget av och för medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, men riktar sig också till andra som är intresserade av att reflektera kring alkohol och andra droger samt tobak.

Genom att bli medvetna om våra val i livet och fundera över varför vi väljer eller väljer bort något, ökar våra förutsättningar för att vi ska kunna ta välgrundade beslut. Materialet Klartänkt baseras på lekfulla övningar som får deltagarna att vrida och vända på hur och varför. Övningarna ger utrymme att hitta egna svar och få förutsättningar för att ta ett nyktert ställningstagande.

Materialet är uppdelat i fyra olika avsnitt med övningar och inspiration som kan kombineras efter din grupps behov eller önskemål. En del av övningarna utgår från att deltagarna har tagit ett nyktert ställningstagande. Flera av övningarna fungerar dock lika bra att använda i grupper som inte aktivt valt nykterhet.

En guide för att använda Klartänkt.nu hittar du här.


Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå