5-15 min
3-30 pers
Reflektion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Tändstickan

Scouterna får säga några ord om dagen eller den aktivitet man genomfört under den tid som en tändsticka brinner.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att utvärdera sin upplevelse och sitt deltagande i en aktivitet eller en dag.
material:
En välfylld tändsticksask med minst en tändsticka per person.

Aktiviteten genomförs utomhus vid avslutningsceremonin för att utvärdera aktiviteten eller dagen.

  1. Ta hjälp av scouterna och sammanfatta tillsammans vad ni har gjort under dagen eller den aktivitet ni vill utvärdera.
  2. Be scouterna ställa sig i en ring.
  3. Ta fram en tändsticksask och skicka den runt i ringen. Alla ska i tur och ordning tända en tändsticka och säga några ord om dagen eller aktiviteten så länge tändstickan brinner. Scouten måste själv blåsa ut tändstickan när den närmar sig fingrarna.
  4. För att underlätta övningen, förbered gärna en utgångsfråga eller några inledande meningar som scouterna kan ta hjälp av. Till exempel: Det här tyckte jag var roligast idag… Idag har jag lärt mig… Det här skulle jag vilja göra mer av.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå