-
-
Lek
Rörelse
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Avtryck

Scouterna ska förflytta hela patrullen från en punkt till en annan genom att endast använda ett begränsat antal kartongbitar att stå på.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Öva på att samarbeta under lekfulla former.
material:
Kartongbitar eller liknande, ju större desto lättare. Några fler bitar än antalet personer i gruppen.Något som markerar en början och ett slut på en sträcka.

  1. Dela in scouterna i patruller om minst tre personer i varje.
  2. Scouterna får sedan ett antal kartongbitar, några fler än de är medlemmar i patrullen. Patrullen ska på dessa brickor förflytta sig framåt genom att endast gå på kartongbitar och sedan skicka dem framåt mellan sig utan att trampa utanför kartongbiten.
  3. Förklara reglerna ovan för scouterna och visa vilken sträcka scouterna ska ta sig mellan.
  4. Om scouterna klarade att ta sig mellan punkt A och B utan problem kan ledaren ta bort en kartongbit för att göra det lite svårare till nästa omgång.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå