60-90 min
-
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Tänka tvärtom

Scouterna får testa en annorlunda typ av problemlösning, där de utmanas att tänka tvärtom kring olika samhällsproblem kopplade till alkohol och andra droger.
passar åldrarna
15-18 / 19-25
syfte:
Att få nya perspektiv på små och stora samhällsproblem kopplade till alkohol och andra droger, genom att tänka på ett nytt sätt som kan ge kreativa idéer i frågor där man tidigare kört fast
material:
Stora papper (exempelvis blädderblock) Tuschpennor 

I den här övningen ska deltagarna få fundera kring och komma med förslag på lösningar till samhällsproblem som är kopplade till alkohol och andra droger.

Gör såhär: 

 1. Dela in scouterna i grupper om 3-5 personer. Dela ut ett stort papper och pennor till varje grupp.
 2. Låt varje grupp välja ett samhällsproblem, kopplat till alkohol och andra droger, som de vill ta sig an i övningen. Gärna något som påverkar dem och känns relevant. Om de inte kommer på något eget finns en lista med några förslag här nedan.
 3. Be grupperna formulera och skriva ner problemet så avskalat och konkret som möjligt, gärna i en enda mening. Exempel: ”Alkohol visas upp som något bra på sociala medier.”
 4. Be grupperna formulera och skriva ner hur de vill att det ska vara istället, som ett slags målbild. Exempel: ”Att bilden av alkohol på sociala medier blir mer nyanserad och att även de negativa effekterna lyfts och uppmärksammas.”
 5. Nu är det dags att börja med problemlösning genom att tänka tvärtom. Berätta för grupperna att de ska vända på sin målbild till den negativa motsatsen, formulerad som en fråga. Exempel: Hur gör vi bilden av alkohol på sociala medier så onyanserad och positiv som möjligt?
 6. Be grupperna ta fram så många idéer som möjligt som svar på sin fråga. Idéerna får gärna vara lite galna. Be dem lista alla förslag på sitt papper.
 7. Låt grupperna välja ut och markera sina 3 (eller fler) värsta, farligaste eller mest effektiva idéerna de listat.
 8. Be grupperna ta sina 3 utvalda idéer och sen vända på dem och tänka TVÄRTOM. Vad är motsatsen, det vill säga hur är det när det är bra/positivt, så som vi egentligen vill ha det? Instruera grupperna att vända idéerna till kreativa motsatser. Det räcker alltså inte att ta bort eller sätta dit en negation. Be sedan grupperna att fundera på och diskutera kring hur man skulle kunna förverkliga de kreativa motsatserna.
 9. Låt grupperna berätta för varandra vad de kommit fram till och låt dem sen fundera tillsammans på om det finns någon av idéerna som de kan gå vidare med. Finns det början på en riktig lösning bland idéerna?
 10. Låt gruppen diskutera utifrån följande frågeställningar:
  • Hur kändes det att ta sig an ett problem på det här sättet?
  • Tror ni att det här är en bra metod för att lösa problem?

 

Förslag på samhällsproblem kopplade till alkohol och andra droger: 

 • Barn och ungdomar exponeras för alkoholreklam dagligen och genom många olika kanaler.
 • Alkohol visas upp som något bra, och synonymt med lycka och välgång, på sociala medier.
 • Alkohol visas upp som något nyttigt, tex. öl innehåller antioxidanter, vin är bra för hjärtat och sprit dödar bakterier.
 • Unga vuxna som köper billig alkohol utomlands och sen säljer vidare till minderåriga hemma i Sverige.
 • Många vuxna dricker för mycket vid stora högtider som fester, midsommar, jul osv.
 • Cannabis romantiseras i populärkultur (böcker, tidningar, låtar, filmer etc.)

 


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå