5-15 min
3-30 pers
Kreativitet
Rörelse
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Alla känslor stormar

Scouterna får gå runt på en avgränsad yta och gestalta olika känslor.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15
syfte:
Att öva på att känna hur olika känslor kan upplevas och utveckla sin kreativitet.

 1. Samla scouterna och berätta att de nu ska få vara en del av en känslostorm. De ska gå runt i rummet och uttrycka den känsla som ropas ut. Fråga scouterna hur det kan se ut när man är glad och sen när man är arg. Hur rör man sig? Hur ser man ut i ansiktet? Hur går man? Hur låter man?
 2. Be scouterna sprida ut sig i rummet eller på en yta utomhus. Ni ska kunna se varandra ordentligt men ha plats att gå omkring utan att gå på varandra.
 3. Be scouterna gå runt i rummet med en neutral känsla i kroppen, varken glad eller ledsen.
 4. Ropa ut en känsla och be scouterna gå runt med och uttrycka den känslan i kroppen. Prova gärna flera olika känslor innan ni avslutar övningen. Förslag på känslor:
  » lycklig
  » uttråkad
  » ledsen
  » kär
  » stressad
  » arg
  » kissnödig
  » rädd
  » osäker
  » nyfiken
  » irriterad
  » misstänksam
  » trygg

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå