30-60 min
4-30 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Normer och hemliga regler, del 1

Scouterna får undersöka vanliga normer och sedan fundera över om det finns fler hemliga regler eller förväntningar på människor. På vilket sätt påverkar normer oss?
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att utforska och prata om normer. Att fundera på hur vi beter oss och varför.

 1. Börja med att fråga scouterna om de vet vad normer är för något. Förklara en norm så att alla förstår och be scouterna ge några olika exempel på normer.

  ”En norm är en kollektivt uppfattad förväntan på ett beteende eller en egenskap för en person eller grupp i ett visst sammanhang.”

  Exempelvis: Att stå på sin plats i kön och inte tränga sig före.
  Berätta för scouterna att det finns flera olika typer av förväntningar som inte är en lag eller regel. Det kan vara att vi förväntas vara tysta när någon annan pratar, att vi förväntas vilja ingå i en relation med en person av motsatt kön, eller att ha körkort.
  Normer kan skilja sig åt beroende på var i världen du befinner dig och i vilket sammanhang. Det kan vara norm att ta av sig skorna när man är hemma medan det på en annan plats i världen kan vara norm att behålla skorna på när man kommer hem till någon.

 2. Berätta för scouterna att de ska få undersöka normer i praktiken. Har ni gott om tid kan ni genomföra båda, annars räcker det med en av normövningarna: ”Skaka hand” eller ”Stå i kö”.

Skaka hand

 1. Berätta att det för många människor i Sverige är norm att skaka hand när man presenterar sig för en ny person. Men hur gör man egentligen när man skakar hand? Dela in scouterna i patruller och låt dem prova själva och sedan besvara följande frågor:
  •  Hur nära varandra ska man stå?
  • Hur länge håller man i varandras händer?
  • Hur hårt håller man om handen?
  • Ska man ha ögonkontakt?
 2. Vad händer om man gör på ett annat sätt? Dela in scouterna i par och låt dem hälsa på olika sätt:
  • Skaka hand och hålla kvar i varandras händer under hela samtalet.
  • Skaka hand och stå så långt ifrån varandra som möjligt utan att tappa kontakten.
  • Hitta på ett annat sätt att hälsa som inte innebär att man tar i varandra.
  • Scouterna ska under varje hälsning berätta vad de heter, vilken årstid de gillar bäst samt att det är härligt att solen skiner.
 3. Fråga scouterna hur det kändes att bryta normen och hälsa på ett nytt sätt.
 4. Fortsätt med följande frågor.
  • Varför tror ni att det blivit en norm att just skaka hand när man hälsar?
  • Vad finns det för andra sätt att hälsa på? Något ni varit med om, sett på film eller läst om? Exempel: kindpussar, kramar, bugning, nicka.
  • Vad kan det finnas för anledningar till att inte skaka hand? Exempel: hygieniska, religiösa.
  • Hur hälsar du helst på en ny människa?
 5. Avsluta genom att be scouterna i patruller hälsa på varandra på det sätt som de känner för.

Stå i kö

 1. Be scouterna ställa sig i en eller flera köer beroende på hur många ni är i gruppen.
 2. Fråga scouterna hur nära varandra de ska stå och vad som anses okej. Testa olika avstånd och fundera över vad som känns bra.
 3. Beskriv sedan att normer är väldigt situationsberoende. Avståndet mellan människor på en busshållplats är större än vid en popkonsert, då alla nästan står ”på” varandra. Fortsätt att diskutera följande frågor:
  • Finns det fler tillfällen då avståndet är olika eller till och med bestämt? Exempelvis: att köa i en livsmedelsaffär, till bankomaten, till bussen.
  • Hur ska man veta på vilket avstånd man ska stå?
  • Hur såg era olika gränser för avstånd ut och vad kan skillnaderna bero på?
  • Tror ni avståndet en person vill ha runt sig varierar beroende på var i världen man befinner sig? Finns det något rätt eller fel?
 4. Avsluta genom att be scouterna i patruller ställa sig så nära varandra som de känner är bekvämt.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå