15-30 min
3-30 pers
Lek
Kreativitet
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Dirigenten

Scouterna ska hitta på sitt eget fantasiinstrument, spela tillsammans i gruppen och prova på att leda orkestern.
passar åldrarna
8-9 / 10-12
syfte:
Att bli sedd och lyssnad på. Att känna gemenskap i gruppen.

 1. Tips

  Övningen kan utvecklas till en längre aktivitet om ni väljer att fysiskt tillverka nya instrument. Använd då till exempel flaskor och burkar i olika material, gummiband, ståltråd, pinnar och pennor.

  Scouterna kan dirigera varandra två och två om ni vill undvika att dirigera framför helgrupp.

  Förklara för scouterna att de nu ska starta en orkester. Men att de måste uppfinna var sitt instrument först. Du som ledare visar sedan ett förslag på hur man skulle kunna spela och låta på ett fantasiinstrument.
 2. Låt scouterna fundera och prova några minuter tills alla har kommit på hur deras instrument ska låta och spelas på.Till exempel kan man slå på sina knän, spela lufttrumpet eller låtsas hålla om en stor luftsäck med armarna, som man kan klämma ut luft ur och samtidigt ge ifrån sig ett läte.
 3. När alla har hittat på ett instrument ska ni ställa er i en ring. Låt scouterna i tur och ordning få visa hur deras instrument låter.
 4. Berätta för scouterna att de ska få prova på att leda orkestern, det vill säga dirigera. Förklara vad en dirigent gör: En dirigent leder orkestern och bestämmer hur musiken ska spelas. Ska det låta svagt eller högt, gå fort eller långsamt? Ska halva orkestern spela medan den andra halvan är tysta?Ofta använder dirigenten sina händer för att dirigera, men hela kroppen visar också tydligt för orkestern hur de ska spela.
 5. Du som ledare kan börja vara dirigent genom att ställa dig i mitten av ringen. Du ska därefter röra dig i den takt som de andra ska spela och på så vis leda. Visa med hela kroppen hur orkestern ska spela genom att röra dig långsamt och mjukt, fort och hoppigt, eller i annan valfri takt. Stora rörelser betyder att orkestern ska spela högt och små rörelser att orkestern ska spela tyst.
 6. Byt efter en stund plats med en scout som vill testa dirigentrollen. Det kan vara bra att du som ledare fördelar dirigentrollen så att alla som vill prova på får möjlighet.
 7. Ytterligare en utmaning kan vara att ”skicka” sina instrument ett steg vidare åt höger så att scouterna får prova att spela andra instrument under lekens gång. Pausa då mellan varje dirigent så scouterna får visa hur deras instrument ska låta och spelas.
 8. Leken avslutas när alla fått prova på att vara dirigent eller efter en förbestämd tid.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå