15-30 min
3-30 pers
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Gruppkontakt

Scouterna kommer överens om vilka trivselregler som ska finnas i gruppen för att alla ska må bra och känna sig trygga.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att skapa en bra gruppdynamik genom att tillsammans komma överens om hur man ska förhålla sig till varandra.
material:
Papper, penna till var och enEtt stort papperEn tjock tuschpenna

Innan det är dags att börja med ett arbete i en grupp kan det vara bra att enas om (eller skapa) gemensamma regler i form av ett gruppkontrakt för att alla ska trivas. För att göra det lättare att följa kan det vara bra att begränsa kontraktet till mellan fem och sju punkter. Exempel på vad reglerna kan handla om: förhållningssätt till varandra, lyssnande när andra pratar, tilltal, hur vi förhåller oss till tider.

Tips gruppkontrakt

Formulera hur ni vill att klimatet ska vara istället för hur ni inte vill att det ska vara. Exempel: Alla får tala till punkt, istället för: Vi avbryter inte varandra.

Det är viktigt att det finns utrymme för olika åsikter, men det får aldrig vara på bekostnad av någon annan. Att slippa bli utsatt bör vara viktigare än att ha möjlighet att uttrycka precis allt man tycker och tänker. Om en regel är: ”Det ska vara högt i tak”, så behöver en annan regel vara: ”Alla ska respektera varandra”.

  1. Be deltagarna fundera på och skriva ner 3–4 punkter som är viktiga för dem för att de ska känna sig trygga i en grupp. ”Jag trivs i en grupp när…”
  2. I bikupor (två och två) får de berätta för en kamrat vad de skrivit. Bikuporna får redovisa sina tankar i helgrupp.
  3. Skriv upp alla förslag och diskutera dem i helgrupp. Om gruppen har missat någonting som du tycker är viktigt, ta i så fall själv upp det och lägg till det bland reglerna.
  4. Skriv slutligen upp reglerna på ett ställe som är väl synligt under hela den tid ni ska jobba tillsammans, till exempel på ett stort papper som du fäster på väggen eller på annat synligt föremål.
  5. Låt gruppkontraktet hänga uppe under kommande träffar eller möten för att vara en påminnelse om gruppens gemensamma regler. Återkoppla gärna och fråga om gruppen följt reglerna eller om ni vill göra någon förändring eller något tillägg. Se också till att introducera gruppkontraktet om gruppen får nya medlemmar eller någon var frånvarande när kontraktet skrevs.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå