5-15 min
3-30 pers
Reflektion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Bara ett ord

Scouterna får välja ett ord som de tycker sammanfattar deras upplevelse av dagens möte eller en aktivitet.
passar åldrarna
10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att tänka igenom sin upplevelse och dela den med andra.

Tips

Om den öppna frågan är svår för scouterna att besvara kan du som ledare formulera en fråga istället. Exempelvis: Hur upplevde du att gå ljusspåret till lägerelden?

  1. Ta hjälp av scouterna och sammanfatta tillsammans scoutmötet eller den aktivitet ni genomfört.
  2. Ge scouterna någon minut att fundera ut ett ord som bäst stämmer överens med den upplevelse de har från dagens scoutmöte eller aktivitet. Exempelvis: intressant, långtråkigt, spännande, roligt.
  3. Låt alla som vill dela med sig av sitt ord i helgrupp.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå