30-60 min
10-30 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds grundsatser

Scouterna jobbar patrullvis med NSF:s värdegrund och visar på olika kreativa sätt vad orden demokrati, solidaritet och nykterhet kan innebära.
passar åldrarna
10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att få en förståelse för NSF:s värdegrund: demokrati, solidaritet och nykterhet, som vi delar med hela IOGT-NTOrörelsen.
material:
PapperPennor (gärna röda och blå)LimSax

iogt-nto-rörelsen består av:

IOGT-NTO: Har vuxna medlemmar. De gör olika saker men främst:
>> stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger uppmärksammar hur barn och unga påverkas när vuxna i deras närhet dricker alkohol
>> arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska konsumtionen av alkohol
>> stärker de lokala krafter runtom i världen som kämpar med att reglera alkoholindustrins framväxt i exempelvis olika europeiska, afrikanska och asiatiska länder

UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund): Består av medlemmar mellan 13 och 25 år. I UNF får man:
>> träffa nya kompisar i miljöer fria från alkohol
>> vara med och påverka och därigenom öva sig på demokrati
>>arbeta förebyggande mot droger

Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund): För alla barn upp till 15 år. I Junis får man:
>> se på film, pyssla eller leka, spela teater, dansa, spela innebandy eller ha disco
>> åka på läger

IOGT-NTO-RÖRELSEN 

 Vi tillhör Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, och vi är en organisation som är byggd på starka värderingar. Vårt ena ben står i scoutrörelsen där vi utgår från scoutlagen, som i grund och botten handlar om att vara en schysst kompis och medmänniska. Vårt andra ben står i IOGT-NTO-rörelsen som består, förutom av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, av IOGT-NTO, UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) och Junis (IOGT-NTOs juniorförbund). 

IOGT-NTO-RÖRELSENS GRUNDSATSER

Det som alla förbund i IOGT-NTO-rörelsen har gemensamt är att vi, sedan 2013, delar samma värderingar som kallas ”grundsatser”. Dessa är: demokrati, solidaritet och nykterhet. Dessa ska genomsyra all vår verksamhet.

Demokrati

”Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.”

Förenklat kan detta förklaras med att vi alla har samma rätt att påverka beslut som rör oss själva eller det samhälle vi lever i.

Solidaritet

”Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.”

Förenklat kan detta förklaras som att vi är schyssta kompisar och tar hand om varandra. Vi vill att alla ska trivas och må bra. Vi tycker att alla människor är lika mycket värda och att alla har rätt till ett bra liv – oavsett var i världen man bor.

Nykterhet

”I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.”

Förenklat kan detta förklaras med att vi tror att alkohol kan hindra oss från att vi själva och personer i vår omgivning ska må bra. Vi vill visa på hur kul man kan ha utan att dricka alkohol.

Ladda ner grundsatserna för utskrift här.

 1. Dela upp scouterna i tre patruller och ge patrullerna antingen ordet demokrati, solidaritet eller nykterhet med följande instruktioner.
 2. Patrull 1.

  Tips

  Fundera på förhand vilken patrull som passar till respektive uppgift.

  Ge scouterna i patrull nummer ett 20 minuter att förbereda två korta scener, som sedan ska visas för de andra patrullerna. En scen ska gestalta vad demokrati är. Den andra scenen ska gestalta motsatsen till demokrati. Det kan vara ett exempel från scoutkåren, skolan, samhället och liknande.
 3. Patrull 2. Ge scouterna i patrull nummer två 20 minuter att skapa ett konstverk som kan illustrera vad solidaritet är. Konstverket kan exempelvis vara ett kollage av tidningar, en målad bild eller en skulptur av saker från naturen. Konstverket kan sedan hängas upp i scoutlokalen som en ständig påminnelse om hur vi vill vara mot varandra.
 4. Patrull 3. Ge scouterna i patrull nummer tre 20 minuter att samla argument och förbereda en debatt för övriga patruller som kan illustrera vad nykterhet handlar om. Du som ledare kan hjälpa till att fördela ordet. Halva gruppen ska vara för och den andra emot. De ska debattera något av följande:
  » tobaksanvändning (rökning och snusning)
  » alkohol
  » cannabis
 5. Ge patrullerna 10 minuter var för att presentera resultatet av sin uppgift för de andra.
 6. Diskutera sedan tillsammans:
  » Var det svårt?
  » Kändes något av orden i grundsatserna konstigt? Hur då i så fall?
  » Kan du stå för grundsatserna? Hur tänker du?
  » Hur kan vi påminna varandra om dessa värderingar?

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå