15-30 min
6-30 pers
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Å ena sidan, å andra sidan

Scouterna får komma på olika anledningar till varför man kan välja eller välja bort något. I denna övning ligger fokus på alkohol och tobak.
passar åldrarna
10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att träna på att sätta sig in i olika åsikter och tankegångar.
material:
Papper Penna

 1. Dela in scouterna i patruller och ge dem en ”uppstartsfråga”. Be scouterna komma på olika anledningar till varför man kan välja eller välja bort olika saker. Poängtera att det inte finns något rätt eller fel, tanken är att de ska försöka hitta olika anledningar oavsett vad de själva tycker.
 2. Välj någon eller några ”motsatsfrågor” från förslagen och presentera en i taget för patrullerna.
 3. Bryt efter varje ”motsatsfråga” och låt patrullerna få dela med sig vad de kommit fram till.
 4. Avrunda övningen genom att fråga scouterna vad som var bra och mindre bra med övningen.

Uppstartsfrågor:

 • Vad kan det finnas för anledningar till att gilla sommaren?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att inte gilla sommaren?
 • » Vad kan det finnas för anledningar till att inte äta kött?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att äta kött?

Motsatsfrågor:

 • Tips

  Denna övning kan varieras genom att du som ledare hittar på egna motsatsfrågor som är relevanta för att din grupp ska se olika perspektiv.

  Ett exempel:
  Vad kan det finnas för anledningar till att välja bort flytväst när man paddlar kanot? Vad kan det finnas för anledningar till att välja att bära flytväst när man paddlar kanot?

  Vad kan det finnas för anledningar till att en del ungdomar väljer att inte dricka alkohol?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del ungdomar väljer att dricka alkohol?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del vuxna väljer att inte dricka alkohol?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del vuxna väljer att dricka alkohol?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del ungdomar väljer att inte röka cigaretter?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del ungdomar väljer att röka cigaretter?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del vuxna väljer att inte röka cigaretter?
 • Vad kan det finnas för anledningar till att en del vuxna väljer att röka cigaretter?

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå