30-60 min
4-30 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Normer och hemliga regler, del 2

Scouterna får undersöka vanliga normer och sedan fundera över om det finns fler hemliga regler eller förväntningar på människor. På vilket sätt påverkar normer oss?
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att utforska och prata om normer. Att fundera på hur vi beter oss och varför samt synliggöra alkoholnormen.

Normer i allmänhet

Tips

Detta är en aktivitet som innehåller många diskussionsövningar. Bryt gärna in med en rörelseövning när energinivåerna behöver fyllas på.

 1. Friska upp minnet om vad ni gjorde och pratade om under övningen ”Normer och hemliga regler del 1”. Vad är en norm och vilka normer undersökte ni? (Om ni genomför del 2 direkt i anslutning till del 1 behövs inte detta moment)
 2. Be scouterna i patruller diskutera följande frågor och anteckna vad de pratat om. Efter några minuter kan ni låta varje patrull berätta kort om vad de pratat om och vid behov fortsätta diskussionen i helgrupp
  • Ge exempel på normer som ni uppfattar finns runt omkring er.
  • Vad kan vara positivt med normer?
  • I vilka syften uppstår normer?
  • Ge exempel på några normer som ni tycker är positiva.
  • Vad kan vara negativt med normer?
 3. Låt scouterna fortsätta diskutera följande frågor i sina patruller och lyft där efter några exempel i helgrupp: Vad kan hända om man bryter normer och inte beter sig som förväntat? Prata om vad följande exempel kan innebära:
  • att vara vänsterhänt
  • att vara ihop med en person av samma kön
 4. Normer förändras över tid, och något som inte var tillåtet eller vanligt för hundra år sedan är idag något vi tar för givet.
  Till exempel:

  • För hundra år sedan hade inte kvinnor rösträtt
  • För femtio år sedan var det okej och lagligt att slå barn. Låt scouterna fundera patrullvis på fler saker som de tror är annorlunda idag jämfört med för ett, tio eller 100 år sedan. Patrullen ska sedan enas om en av dessa dåtida normer som de ska dramatisera och spela upp för resten av scoutgruppen. Scenen som spelas upp ska vara max ett par minuter lång. Låt scouterna gissa normen efter varje framförande.
 5. Fråga scouterna om de upplever några särskilda normer i scoutgruppen. Exempel: Att klä sig på ett särskilt vis, att förväntas åka på läger, att kunna sätta upp ett tält. Vad tror ni dessa normer har för funktion och tycker ni att de är positiva eller negativa normer?

Alkoholnormen

 1. En norm som vi i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund vill bryta är alkoholnormen. Den definierar vi såhär: ”Den nuvarande svenska alkoholnormen innebär att unga och vuxna i många sammanhang förväntas dricka alkohol. De som följer alkoholnormen kan vänta sig sociala fördelar gentemot dem som bryter den. ”
 2. Låt scouterna diskutera frågorna i patruller:
  • Tycker ni att det finns en förväntan på unga och vuxna att dricka alkohol?
  • Vilka situationer eller miljöer kopplar ni ihop med att dricka alkohol?
  • Förväntas personer som inte väljer att dricka alkohol argumentera för sitt val? Varför då
 3. Avsluta hela övningen genom att fråga scouterna hur de tror att normer upprätthålls.
  • Av vem och hur går det till?
  • Kan man bryta mot en norm men samtidigt bidra till att den bevaras? Hur då i så fall?

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå