45-60 min
8-15 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Jag har hört att…

passar åldrarna
12-15 / 15-18 / 19-25
syfte:
Att få uppleva och förstå hur lätt en osanning kan bli en sanning när den sprids mellan människor och att inse hur viktigt det är att vara källkritisk.
material:
Ett eller flera påståenden utskrivna eller tillgängliga digitaltEn stol

Välj ut ett eller flera av påståenden längre ner på sidan och skriv ut dem eller ha dem tillgängliga digitalt.

 1. Fråga efter fem frivilliga scouter i gruppen som ska börja med att lämna rummet.
 2. Be någon av scouterna som är kvar i rummet att sätta sig på en stol som du ställt fram. Övriga i rummet sätter sig mittemot, som publik.
 3. Läs upp påståendet du valt för scouten på stolen.
 4. Be någon av scouterna som gått ut ur rummet att komma in igen.
 5. Låt scouten på stolen återberätta påståendet du läste upp. Hen får därefter sätta sig i publiken och scouten som just kom in i rummet får ta plats på stolen.
 6. Be ytterligare en scout komma tillbaka in i rummet.
 7. Låt scouten på stolen återberätta påståendet och sen sätta sig i publiken.
 8. Fortsätt på samma sätt tills den sista scouten kommer tillbaka in i rummet. Hen får höra påståendet av scouten som sitter på stolen och ska sedan återberätta en slutversion för alla i rummet.
 9. Läs upp påståendet i ursprungsversionen igen.
 10. Låt scouterna diskutera i helgrupp utifrån följande frågeställningar:Hur ändrades påståendet?

   

  Diskussionsfrågor

  • Hur ändrades påståendet?
  • Varför tror ni att påståendet ändrades?
  • Tror ni att påståenden kan förändras på liknande sätt i verkligheten?
  • Hur tror ni att det i så fall påverkar våra upplevelser av och tankar om exempelvis alkohol?
  • Varför tror ni att viss information sprids? Vad finns det för syften bakom påståenden och ”fakta”?
 11. Fråga scouterna om de tror att påståendet är sant eller falskt och varför de tror som de gör. Berätta hur det ligger till och om påståendet är falskt, läs det sanna svaret på påståendet för scouterna.
 12. Fråga scouterna om de tror att det finns någon eller några som skulle tjäna på om påståendet var sant. Vilka i så fall och hur skulle de tjäna på det?

Påståenden

Påståenden om Cannabis

 • Ett cannabisrus gör ofta att personen först känner sig avslappnad, pratig och kanske fnittrig. Efter en stund övergår ruset i en andra fas som kännetecknas av att personen upplever sig som mer kreativ, insiktsfull, lugn och positiv. Omgivningen uppfattar dock ofta att personen blir mer avskärmad och inåtvänd i denna andra fas. SANT
  Källa: Drugsmart
 • Till de fysiska tecknen på cannabisrus hör höjd puls, muntorrhet, röda ögon, förstorade pupiller, hunger och sötsug. Cannabis påverkar även hjärnan i hög grad, särskilt de så kallade ”kognitiva funktionerna”. Med kognitiva funktioner menas sådant som minne, uppmärksamhet, koncentration, analys- och planeringsförmå Den som är påverkad av cannabis kan ha svårt att lära sig nya saker, svårt att formulera sig förståeligt, problem att behålla uppmärksamhet och att delta i samtal.
  SANT
  Källa: Drugsmart
 • Enligt frågeundersökningar bland skolungdomar har en viss ökning av användning av narkotika skett bland gymnasieeleverna under 2000-talet medan andelen som rapporterat användning av narkotika i nian varit mera oförändrad. Bland elever som använt narkotika finns dock en ökningstendens vad gäller mera frekvent användning. I befolkningen 16–84 år har en ökning av användning av cannabis skett under 2000-talet. Årsaktuell cannabiskonsumtion är vanligast i åldersgruppen 16–29 år men den största ökningen har samtidigt skett bland 30–44-åringar.
  SANT
  Källa: CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2019 – sammanfattning 
 • Det är ett väldokumenterat faktum att Cannabis är mindre beroendeframkallande än både alkohol och tobak. Ett måttligt cannabisbruk tycks, på det hela taget, inte utgöra något hot alls mot en vuxen och i övrigt frisk persons hälsa. Med tanke på att både alkohol och tobak, som bevisligen har en mängd olika skadliga effekter, är helt lagligt att bruka för vuxna medborgare, borde väl även cannabis vara det.
  NJA
  Källa: GreenMovement.se 

  Svar: Om cannabis är lika farlig som alkohol ska den naturligtvis inte tillåtas. Cannabis stannar kvar längre i kroppen och påverkar omdömet och prestationsförmågan även om brukaren inte känner det själv. Den som röker oftare än var sjätte vecka är därför olämplig i en lång rad yrken samt i trafiken. Trots att de flesta cannabisrökare framhåller hur skadlig alkoholen är, dricker de generellt sett mycket mer än befolkningen i stort.
  Källa: Pelle Olsson – 8 myter om cannabis 

Påståenden om alkohol

 • Alkohol kan skada hjärnan och göra minnet sämre. En minneslucka kan jämföras med en mildare hjärnskada. Hos unga som ofta får minnesluckor är tidig demens av Alzheimertyp fyra gånger vanligare senare i livet.
  SANT
  Källa: IQ.se 
 • När kvinnor dricker ökar mängden manligt könshormon i kroppen, samtidigt som mängden kvinnligt könshormon minskar. För män är det tvärtom. Dricker man mycket kan det bli svårare för både kvinnor och män att få barn.
  SANT
  Källa: IQ.se
 • En kvinna tål mindre mängd alkohol än vad en man i samma storlek gör. Detta gör att en kvinna som väger lika mycket som en man får högre promille även om de dricker lika mycket. Anledningen är att kvinnokroppen innehåller mindre vätska som alkoholen kan spädas ut i. Alkohol är vattenlösligt och kvinnor har mer fett och mindre vatten i kroppen än män. Levern, som är det organ som till största delen bryter ner alkoholen, är ofta mindre hos kvinnor.
  SANT
  Källa: IQ.se
 • Vin gör dig gladare och har visat sig kunna motverka nedstämdhet även på längre sikt, enligt en spansk studie. I studien kom man fram till att personer som dricker mellan två och sju glas vin i veckan löper mindre risk att drabbas av depression. Testpersonernas olika livsstilar vägdes in utan att resultatet förändrades.
  FALSKT
  Källa: Topphälsa

  Svar: Alkohol kan tillfälligt dämpa ångest och oro, men effekten är kortvarig och ångesten förvärras ofta efteråt. Det beror på att alkoholen aktiverar kroppens alarm- och stressystem så att upplevelsen av oro, fara eller ångest blir värre.
  Källa: IQ.se


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå