15-30 min
3-30 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Anledningar till nykterhet

Scouterna får komma på och formulera anledningar till nykterhet antingen utifrån sig själva eller i allmänhet. Anledningarna delas och diskuteras sedan med gruppen.
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att uppmärksamma de många olika anledningar till varför människor väljer att leva nyktert.
material:
Självhäftande lappar eller papper och tejp till alla deltagareEn penna till varje deltagare

Det finns två varianter på denna övning:

Alternativ 1:

Utgå från scouternas egna anledningar till att välja nykterhet.

Alternativ 2:

Utgå från möjliga anledningar att välja nykterhet, oavsett om det finns personliga kopplingar till dem eller ej.

  1. Bestäm vilken variant på övningen gruppen ska göra, alternativ 1 eller 2.
  2. Dela ut några självhäftande lappar och varsin penna till samtliga scouter.
  3. Ställ frågan om anledningar till nykterhet till scouterna och ge scouterna några minuter till att enskilt skriva ner några anledningar.
  4. Fortsättning vid alternativ 1: Be scouterna sätta upp lapparna på en vägg och berätta för gruppen vad de skrivit.
  5. Fortsättning vid alternativ 2: Fortsätt övningen i patruller då scouterna får ytterligare några minuter på sig att tillsammans komma på fler anledningar till att välja nykterhet.
  6. Be varje patrull sätta upp sina lappar på en vägg och berätta för gruppen vad det står på varje lapp.

Avslutning

Fråga scouterna hur det var att komma på och formulera anledningar till nykterhet.


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå