Niklas tankar om nykterhetslöfte

Niklas von Braun, scoutledare i Nacka-Boo scoutkår delar med sig av sina tankar om Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds nykterhetslöfte

Jag har planerat och genomfört nykterhetslöftesceremonier både för äventyrare i kåren och på Solvarg, för utmanare på Idékurs* samt för ledare med varierat resultat. Framförallt har jag tyckt att det varit svårt att få till det hemma i kåren med de äventyraravdelningar som jag har haft.

När jag tillsammans med ledarkollegor reflekterade kring varför det inte funkat med nykterhetslöftesceremonierna så kom jag att tänka på en princip som vi i övrigt varmt värnar om i scoutsammanhang: scouternas delaktighet i att planera och genomföra sitt eget program. Det slog mig att jag hade en traditionell bild av hur en nykterhetslöftesceremoni skulle gå till men att den kanske inte alltid är lämplig i alla sammanhang.

Tänk om vi skulle låta äventyrarscouter vara med och planera sin egen löftesceremoni och få reflektera och bestämma hur, var, när och med vilka som detta löfte ska avges.

  • Några kanske väljer att göra det mer traditionellt tillsammans i kåren.
  • Någon kanske vill göra det i dialog med en ledare.
  • Några kanske vill anordna alkoholfri fest och genom planeringsprocessen stärka sitt löfte att vara nykter.
  • Någon kanske vill spara det till sommarens Solvarg.
  • Någon kanske tänker att löftet avges varje gång som hen är på fest och väljer alkoholfria alternativ.
  • Någon kanske vill göra det inför sin familj.

Huvudpoängen med löftet är ju att det ska stärka scouten i sin nyktra identitet och vägen dit kan se olika ut och kanske även förändras över tid. Vad vi som ledare kan göra är att lyssna på och stötta våra scouter i den process som leder fram till löftet, men också i vad det innebär att hålla det levande.

*Idékursen är en utbildning för utmanarscouter inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund där deltagarna får lära sig mer om utmanarscouting samt fördjupa sig i NSF:s ideologi.

Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå