30-60 min
3-30 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Festkänslan

Scouterna får undersöka och prova vad som gör en pryl eller aktivitet festlig för att komma åt vad festkänslan egentligen är för något.
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att fundera kring vad som gör en fest till en fest och vem som bestämmer vad som är festligt.
material:
Ungefär 10 olika vardagliga föremål till punkt 1–3 (Exempelvis mugg, häftapparat, kastrull, strumpa).Papper, en tjock tuschpenna och gärna papperstejp till ”Festmingel”.Lappar med olika roller till ”Festminglet”. En lapp per scout.

FESTIFIERA FÖREMÅLEN:

 1. Be scouterna ställa sig i en ring. Lägg ut olika vardagliga föremål, exempelvis en häftapparat, en strumpa och en kastrull, på golvet i mitten av ringen. Berätta vad det är för föremål. Be sedan scouterna fundera ut vilket föremål som de kopplar minst ihop med ordet fest. Det gör inget om flera väljer samma föremål.
 2. Låt scouterna berätta vilket föremål de valt och varför.
 3. Ställ frågan hur man skulle kunna få dessa föremål festliga. Kan man förändra något i deras utseende eller funktion? Häftapparaten skulle kanske kunna få en annan färg och lite glitter till exempel. Låt scouterna fundera några minuter, gärna två och två, även om de inte har valt samma föremål.
 4. Gör ännu en kort runda och låt scouterna berätta vad de kommit fram till för förändringar.
 5. Ta några av scouternas exempel och fråga hur det känns i kroppen när förändringarna på föremålet är gjorda. Blir ni på gladare humör, känns häftapparaten (eller de föremål som scouterna valt) roligare att använda?
 6. Be scouterna fundera på om det finns andra egenskaper som enligt dem gör att något känns festligt och fråga sedan om några exempel.
  • Är det glittret i sig som gör häftapparaten festlig eller är det för att vi lärt oss att glitter är festligt?
  • Tror ni att vi skulle kunna lära oss att koppla något vardagligt som till exempel ostsmörgås med mjölk till något som känns festligt?

SKAPA FESTSTÄMNING:

 1. Fråga efter tre frivilliga som ska gestalta en scen på en fest. Förklara att dessa tre kommer få förutsättningar av de andra scouterna som de ska använda och utgå ifrån när de låtsas spela ett spel.
 2. Placera de frivilliga runt ett bord framför resten av scouterna. Instruera personerna att låtsas spela ”Fia med knuff” och att de, innan de får någon ytterligare instruktion, ska samtala och agera neutralt. Varken glatt eller ledsamt. Om de blir tilldelade någon sak eller känsla ska de börja använda denna eller agera efter den instruktionen. Men de ska fortsätta spela spelet hela tiden.
 3. Fråga scouterna i publiken vad dessa karaktärer ska heta, hur gamla de är och vilka yrken de har.
 4. Berätta för scouterna att personerna runt bordet är på en fest och ni ska hjälpa till skapa en festlig stämning. Scouterna får ropa ut vilka känslor, saker eller mat och dryck du som ledare ska lägga till i scenen. Exempel på saker eller känslor scouterna kan ropa är: chips, Olle har en slips på sig, det är musik i rummet, alla är högljudda.
 5. Du som ledare gestaltar förslagen genom att skriva ner en sak eller känsla per papper. Fäst dessa papper synligt någonstans på möblerna eller ge dem till personerna det berör i scenen.
 6. Fortsätt att lägga till saker eller känslor tills ni är nöjda och skapat en riktig fest runt personerna som spelar spel.
 7. Nästa steg blir att ta bort en sak eller känsla i taget från scenen. Scouterna får gå fram en i taget och ta bort något som de anser vara av minst betydelse för feststämningen. Fråga efter varje sak som tagits bort om alla fortfarande tycker Detta kan och kommer troligen skilja sig åt mellan scouterna. Fortsätt att ta bort saker fram tills dess att alla håller med om att det nu inte är någon fest längre. Uppmärksamma vilka saker som togs bort sist och gjorde att festkänslan försvann.
 8. Fortsätt att diskutera följande frågor i helgrupp. Varva gärna med att scouterna först får prata om frågorna två och två och sedan dela vad de pratat om i helgrupp om de vill. Fråga först scouterna som var frivilliga festdeltagare hur det kändes:
  • När upplevde ni att det blev festligt och när försvann festkänslan?
 9. Fortsätt med att fråga hela gruppen:
  • Tyckte ni lika eller olika om när den festliga stämningen försvann?
  • Varför kan det vara så att ni tycker lika eller olika?
  • Hur viktig är aktiviteten man gör på en fest jämfört med våra känslor och förväntningar?
  • Varför tror ni alkohol ofta får så stor plats på en fest?

FESTMINGEL

 1. Berätta följande för scouterna: Nu ska ni få mingla på en väldigt speciell fest. Alla kommer att få varsin lapp som ni inte ska visa för någon annan. På lappen står det hur ni ska vara och bete er på festen. Efter en stunds minglande kommer jag ropa bryt och då ska ni byta lapp med den som står närmast er. Därefter fortsätter minglet i era nya roller. Här följer några förslag på olika roller som scouterna får skrivna på små lappar. Välj ut de roller som du själv tycker passar bra eller hitta på egna.
  • Du är riktigt glad och trevlig mot alla du möter, söker ögonkontakt, skojar och skrattar mycket. Du är blyg och obekväm på festen, stammar fram orden och försöker ha ögonkontakt men vågar inte.
  • Du är nyfiken och vill lära känna personerna du möter. Du ställer många frågor.
  • Du är nonchalant och ointresserad av personerna du pratar med och avfärdar allt de säger.
  • Du är upprörd och vill gärna hitta någon som du kan avreagera dig på.
  • Du är ledsen och nedstämd och vill helst inte prata med någon just nu.
 2. Avsluta med att ställa nedstående frågor till gruppen, antingen i helgrupp eller i patruller:
  • Hur kändes det att mingla med de olika känslorna?
  • Hur mycket påverkade din känsla hur bra din festupplevelse blev?
  • Hur tror du att detta funkar i verkligheten. Hur viktig är din inställning för din festupplevelse?
  • Hur tror du att alkohol kan påverka olika människor på en fest?

För utmanarscouter

>> Varför tror ni alkohol i många sammanhang är så tätt sammankopplat med fest?

>> Hur känner du inför att gå på en fest där det förekommer alkohol?

>> Tänker du på vad andra ska tro om ditt nyktra ställningstagande när du är i sammanhang där andra dricker alkohol?


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå