60-120 min
3-30 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Recept på en fest!

Scouterna får fundera på vad en riktigt bra fest innehåller och göra sitt eget recept på en fest. Efter detta tillfälle får scouterna gärna genomföra festen, antingen för sig själva eller för andra.
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att fundera kring vad som gör en bra fest och bli stärkta i att göra en fest på nykter grund.
material:
Färgpennor och papper, gärna även större pappersark.Olika typer av pysselmaterial för att dekorera festreceptet. Exempel: glitter, färgat papper, lim och saxar.Stödfrågor till festreceptet uppskrivna stort så alla kan se.

 1. Dela in scouterna i patruller och dela ut papper och en penna till varje patrull.
 2. Ge patrullerna två minuter till att skriva ner så många saker som möjligt som en bra fest innehåller.
 3. Be patrullerna räkna hur många ord de skrivit ner när två minuter gått samt välja ett ord att berätta högt för de andra. Låt patrullerna dela med sig av sina utvalda ord och antalet ord de kom på.
 4. Ge patrullerna ytterligare två minuter till att försöka dubbla antalet ord de skrev ner i första omgången.
 5. Gå ett varv till bland patrullerna och låt dem säga högt hur många ord de kom på denna gång samt välja ett ord att dela med de andra.
 6. Fråga scouterna hur de tyckte det gick och om det var lätt eller svårt att komma på så många saker.
 7. Be scouterna titta på sina nerskrivna ord och i patrullen enas om de fem viktigaste sakerna.
 8. Dela in scouterna i par och låt dem diskutera följande frågor. Låt sedan de par som vill, dela med sig vad de pratat om och fortsätt diskussionen i helgrupp vid behov.

 Diskussionsfrågor

 • Var det lätt eller svårt att komma på bra saker med en fest?
 • Tror ni det är vanligt att alkohol förekommer på fester?
 • Om ja, varför tror ni det är så?
 • Hur kan alkohol påverka en fest?
 • Finns det några festliga alkoholfria drycker?

Skapa festreceptet

 1. Tips

  För Äventyrarscouter och Utmanarscouter är det bra att ha genomfört övningen ”Festkänslan” innan ni gör denna övning.

  » Genomför gärna en kreativ igångsättare innan denna övning påbörjas. Exempelvis ”Varsågod en present” från avsnittet ”Starta”.

  » Styr detaljnivån på festrecepten efter hur mycket tid ni kan avsätta på det momentet.

  » Ska ni genomföra en fest rekommenderas att avsätta ytterligare ett tillfälle för att planera.

  Scouterna ska utifrån sina tidigare nedskrivna tankar och idéer skapa ett recept på hur man får en bra fest, alkoholfri förstås. Gör detta antingen i samma patruller som tidigare eller skapa nya grupper efter vilken typ av fest scouterna vill planera.
 2. Sätt upp följande stödfrågor på en vägg så alla kan se eller dela ut frågorna till varje grupp. Ställ fram pysselmaterial så att grupperna kan göra fina recept. Ge scouterna ca 20–30 min att skapa sina festrecept. Använd gärna exempelreceptet i slutet av övningen som en inspiration till scouterna.
  • Vad heter festen?
  • Vad är det för typ av fest?
  • Vem kommer på festen?
  • Var ska festen vara?
  • När ska festen vara?
  • Finns det något ät- eller drickbart på festen?
  • Blir det några aktiviteter på festen?
  • Ytterligare information ni vill ta med?
 3. Låt varje grupp kortfattat berätta om sin fest när de är klara med festrecepten.
 4. Spara festrecepten och låt gärna scouterna genomföra en eller flera fester under terminen. Kanske bjuder ni in en annan scoutavdelning eller att scouterna får ta med sig kompisar som inte är scouter.

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå