15-30 min
6-30 pers
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Tre anledningar därför

Scouterna får komma på och enas om vilka de tror är de tre viktigaste skälen att inte röka eller snusa.
passar åldrarna
10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att fokusera på att se anledningarna till varför människor väljer bort tobaksprodukter.
material:
Penna (till samtliga deltagare)Papper (till samtliga deltagare)

 1. Dela in scouterna i patruller.
 2. Läs följande påstående högt: De allra flesta människor röker eller snusar inte. Varför?
 3. Be scouterna att enskilt skriva eller rita så många förslag de kan komma på.
 4. Starta patrullarbetet efter några minuter. Patrullen ska utifrån de individuella svaren försöka enas om de tre viktigaste anledningarna till att inte röka eller snusa.
 5. Samla scouterna i helgrupp igen och låt dem berätta för varandra vilka anledningar patrullerna valt och varför.
 6. Prata med scouterna om följande frågor:
  » Var det lätt eller svårt att enas i patrullen?
  » Skiljde sig anledningarna mellan patrullerna?
  » Hur kan anledningarna variera beroende på var i världen man befinner sig eller vilken kultur man lever i? (För Äventyrare/Utmanare)

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.



  Made with by Wonderfour digitalbyrå