5-15 min
3-30 pers
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Utan ord

Scouterna ska, utan att prata med varandra, ställa sig i en förutbestämd ordning.
passar åldrarna
8-9 / 10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att samarbeta och att känna att det går att förstå någon utan att använda ord.

 1. Tips

  Denna övning kan varieras på olika sätt så det passar din grupp bäst. Läs mer om detta här.

  Förklara reglerna och syftet för scouterna: Övningen går ut på att ställa sig i led enligt en bestämd ordning. Detta ska göras under tystnad.
 2. Dela in scouterna i patruller. Gör övningen i helgrupp om ni vill ha en större utmaning.
 3. Ordna ledet:
  • så långt som möjligt, utan att tappa den fysiska kontakten med varandra
  • så kort som möjligt
  • efter längd
  • efter ålder
  • efter födelsedag över året, 1 jan–31 dec
  • i bokstavsordning efter förnamn eller efternamn
 4. För mer utmaning:
  • efter hur långt man har hem från den plats ni befinner er på
  • hur många år man har varit scout

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå