15-30 min
5-30 pers
Reflektion
Diskussion
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Mingla och samla nyktra upplevelser

Scouterna får röra på sig och dela med sig av positiva nyktra upplevelser.
passar åldrarna
12-15 / 15-18
syfte:
Att få dela positiva nyktra upplevelser med varandra och därigenom öka känslan av sammanhållning.

 1. Börja med att berätta för scouterna att övningen handlar om att de ska få dela med sig av positiva nyktra upplevelser. Det kan till exempel vara ett lägerbål, en fest med bara nyktra deltagare eller någon annan härlig upplevelse i nykter miljö. Du som ledare får gärna ge exempel från något du varit med om.
 2. Ge deltagarna någon minut att fundera över vilka positiva nyktra upplevelser de har att dela med sig av.
 3. Dela därefter in deltagarna två och två, i par.
 4. I paren ska de nu gå runt i 2 minuter och dela sina upplevelser med varandra. Det är viktigt att båda hinner berätta, så säg till scouterna när halva tiden gått och det är dags att byta berättare.
 5. När tiden är slut ska scouterna leta upp en ny person att mingla med. De kan välja att dela med sig av samma upplevelse igen eller berätta om en ny.
 6. Upprepa samma sak igen efter 2 minuter.
 7. Låt övningen fortsätta tills alla har minglat med alla och fått höra många olika exempel på positiva nyktra berättelser.
 8. Låt gruppen diskutera utifrån följande frågeställningar:
  • Hur kändes det att dela med sig av egna upplevelser?
  • Var det någon berättelse som väckte extra starka känslor hos dig? På vilket sätt?
  • Kom du på fler egna upplevelser genom att lyssna på vad andra berättade?
  • Hur kan den här övningen påverka er som grupp?
  • Varför kan det vara värdefullt att dela med sig av nyktra upplevelser med varandra?

 


Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå