60-120 min
6-30 pers
Kreativitet
Reflektion
Diskussion
Samarbete
Avsluta
Stärka
Stärka: Jag
Stärka: NSF
Stärka: Nykterhet
Starta
Starta/Pausa
Utmana

Nya högtider

Scouterna delas in i patruller som får i uppdrag att utveckla förbättrade versioner av etablerade högtider.
passar åldrarna
10-12 / 12-15 / 15-18
syfte:
Att identifiera alkoholnormen i olika högtider och utveckla nya alkoholfria traditioner.
material:
Papper, gärna större än A4.Tuschpennor och färgpennor.Mobiltelefon eller klocka för tidtagning.

 1. Börja scoutmötet med att berätta för scouterna att ni ska göra en för många välbekant ringdans. Välj ut ett föremål som kan agera midsommarstång eller julgran och börja sedan dansa ”Små grodorna” eller någon annan välkänd ringdans.
 2. Efter dansens slut frågar du scouterna om de känner igen låten och i vilket sammanhang de brukar höra den.

VAD ÄR EN HÖGTID?

Definition av en högtid:

Högtid är ett tillfälle när man bryter vardagens sysslor för att fira något. Högtider finns i alla kulturer och har funnits under alla tider. Många av högtiderna är ganska universella medan andra har mer koppling till religion och eller kultur/land.

 1. Be scouterna att två och två prata om en fråga i taget och sedan berätta om svaren i helgrupp. Skriv ner vilka olika högtider som scouterna brukar fira så alla kan se.
  • Vad är en högtid för er?
  • Vilka högtider känner ni till?
  • Vilka högtider brukar ni fira?
  • Varför firar vi högtider?
 2. Dela in gruppen i patruller och ge varje patrull en högtid var av dem som scouterna brukar fira. Använd de högtider som har en tydlig norm att dricka alkohol. Exempelvis: Valborg, jul, kräftskiva, midsommar, nyårsafton, Lucia, studentexamen.

Associationsövning

 1. Berätta för patrullerna att de ska få göra en associationsövning med sin högtid som utgångspunkt. Dela ut några papper och pennor till varje patrull.
 2. Ge patrullerna en och en halv minut till att skriva ner så många saker som möjligt som de kommer att tänka på i samband med sin högtid.
 3. Låt patrullerna räkna hur många ord de skrivit ner efter en och en halv minut. Be dem att berätta antalet ord de kom på och att även välja ut ett av orden att berätta högt för de andra patrullerna.
 4. Ge patrullerna ytterligare en och en halv minut till att försöka fördubbla antalet ord de skrev ner i första omgången.
 5. Ta ett varv till bland patrullerna och låt dem berätta hur många ord de kom på under den sista omgången. Fråga om det var en lätt eller svår uppgift.
 6. Fråga patrullerna om någon av dem har förknippat sin högtid med någon form av alkohol? Låt patrullerna diskutera någon minut om de tycker att deras högtid förknippas med att dricka alkohol.
 7. Ta en runda och låt varje patrull berätta vad de kommit fram till. Låt sedan patrullen besvara följande frågor:
  • Hur och när används alkohol oftast under er högtid?
  • Varför tror ni det är så?
  • Vad händer om man byter ut alkoholen mot något helt annat? Exempelvis: Istället för att skåla med dryck gör vi high five eller kanske hurrar.

REKLAMBYRÅN – SKAPA NYA TRADITIONER

 1. Ge scouterna följande uppdrag: Varje patrull har fått ett uppdrag av en reklambyrå. De ska lansera den nya, moderna versionen av sin högtid.
  • Ni ska komma på tre ledord som är kärnan i er högtid och utifrån dessa ord komma på nya aktiviteter och traditioner. Exempel på ledord: gemenskap, mat, glädje eller värme, lek, natur.
  • Ni ska helt ta bort alkoholens roll och skapa nya traditioner.
 2. Ni får 20 minuter på er att komma på en första idé att presentera för ledningen på reklambyrån. Presentationen ska ta två minuter samt besvara följande frågor:
  • Vad är syftet med er högtid?
  • Vilka moment ingår i firandet?
  • Vad äter och/eller dricker man?
 3. Ge patrullerna större pappersark, tuschpennor och färgpennor och be dem göra ett slags collage över vad de vill förmedla med sin nya högtid. Collaget kan de sedan utgå ifrån vid presentationen.
 4. Samla ihop patrullerna efter 20 minuter och låt var och en berätta hur deras nya högtid firas.
 5. Ställ följande frågor till gruppen. Beroende på tidsutrymme kan man även välja att scouterna först får prata om frågorna två och två och sedan ta en kort diskussion i helgrupp.
  • Vad tyckte ni om de nya traditionerna?
  • Är det viktigt att göra som man alltid har gjort?
  • Hur förändras högtider och traditioner över tid?
  • Hur gör man för att få till en förändring?
  • Varför tror ni alkohol är så starkt förknippad med många högtider?
  • Skulle ni kunna tänka er att fira någon av dessa nya högtider?

Bygg ditt möte Kombinera övningar från våra fyra avsnitt nedan för att skapa ett helt scoutmöte
Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.  Made with by Wonderfour digitalbyrå