Bra att veta om värderingsövningar

I detta material finns det några olika typer av aktiva värderingsövningar; ”Heta stolen”, ”Fyra hörn” och att resonera utifrån förutbestämda situationer i ”Nykterheten i praktiken”. Här nedan finns några saker som kan vara bra att tänka på när man leder övningar i största allmänhet, men särskilt när det handlar om värderingsövningar.

Värderingar överförs till barn och unga på olika sätt. Genom föräldrar och familjen, skolan, klasskompisar, lärare, vänner, fritidsintressen, sociala medier, filmer, tidningar.


När vi jobbar med aktiva värderingsövningar handlar metoden om att bearbeta olika lösningar och alternativ genom att fundera, uttrycka, lyssna in och ha möjlighet att pröva och ompröva sina ställningstaganden.

Syftet är inte att komma fram till rätt eller fel utan att visa respekt för andras åsikter och se fördelen med en mångfald av tankar. Scouterna blir medvetna om sina egna val och vad det är som kan påverka dessa.

I detta material finns det några olika typer av aktiva värderingsövningar. Heta stolen, fyra hörn och att resonera utifrån förutbestämda situationer i ”Nykterheten i praktiken”.

Här nedan finns några tips som kan vara bra att tänka på när man leder övningar i största allmänhet, men särskilt när det handlar om värderingsövningar.

ATT TÄNKA PÅ:

Tillåtande stämning

Jobba med att skapa en stämning i gruppen där alla känner att det är tillåtet att yttra sig och ha sin egen åsikt.

Frivilligt deltagande

Målet är givetvis att alla ska få komma till tals under övningarna men av olika anledningar kan ämnet vara känsligt och tufft för deltagaren och då ska det alltid finnas en tydlig väg för att kunna avstå eller säga pass.

Personliga åsiktsvärderingar

Åsikter som kommer fram i värderingsövningar ska inte betygssättas och värderas. Som ledare är det viktigt att aldrig säga ”Klokt, Maria” eller ”Jag håller med dig Arvid”. Uppmuntra istället scouterna genom att tacka för att de delar med sig eller be scouterna förklara hur de tänker om åsikten är otydlig.

Tydliga instruktioner

Det är viktigt att veta vad som förväntas av en och hur övningen ska genomföras. Se till att instruktionerna är tydliga för alla deltagande scouter innan övningen påbörjas.

Gör gruppindelningar

Somliga övningar kräver olika gruppkonstellationer när patrullerna är för stora eller för små. Ledaren ansvarar då för att scouterna delas in i lämpliga grupper.

Ha inte bråttom

Att genomföra en övning under stress eller tidspress kan innebära att efterföljande diskussion inte får ta den tid som krävs. Välj då hellre en kortare övning om tiden är knapp.

Döm eller kritisera aldrig

Om någon deltagare uttrycker åsikter som enligt ledaren är helt förkastliga, försök då få igång scoutens tankar genom att ställa öppna frågor som exempelvis ”Kan du utveckla dina tankar?”, ”Vilka fördelar ser du med detta?” eller ”Hur menar du här?” Att direkt påtala att någon har fel åsikter är ingen bra väg att gå. Här måste även du som ledare förstå att det finns olika åsikter och värderingar även om du inte förstår dem.

Avbryt inte

Att bli avbruten när man försöker förklara hur man tänker och känner gör att man kan känna sig kränkt. Dessutom är det viktigt att gruppen får lyssna in alla olika idéer som finns. Förebygg istället att någon tar all samtalstid eller avbryter andra genom att jobba med till exempel en talpinne* eller tidsbegränsad taltid.

Acceptera andras känslor

Om en scout uttrycker en känsla i samband med en sakfråga, diskutera sakfrågan och inte känslan.

Respektera att någon ändrar åsikt

Att förändra sin egen åsikt efter att ha lyssnat och genomfört en övning är ett tecken på utveckling. Målet med övningarna är inte att alla ska skaffa sig en bestämd uppfattning och hålla fast vid den till varje pris.


Tipsa Klartänkt!
Vi vill veta vad du tycker.
Ris, ros eller tips på nya övningar.    Made with by Wonderfour digitalbyrå